MENU

Jak osiągnąć sukces w trudnych czasach?

NEWS
 
Jak osiągnąć sukces w trudnych czasach?
Wywiad z Prezesem Zarządu firmy Adaptive Solutions & Advisory Group, Krystianem Bestrym, chwilę po odebraniu wyróżnienia w konkursie "Manager Roku 2020 Regionu Łódzkiego" organizowanego przez Dziennik Łódzki i Business Centre Club.

EK: Gratuluję wyróżnienia, zwłaszcza za tak nieprzewidywalny i trudny rok, jakim był 2020.
Co to zatem znaczy byc skutecznym managerem/liderem?

Krystian Bestry: W mojej ocenie skuteczny manager przede wszystkim rozpoznaje i wykorzystuje okazje biznesowe, podejmuje ryzyko, czasem stawiając na szali całą zdolność operacyjną czy finansową firmy, ale również kreuje zaangażowanie zespołu, nie tylko do wykonywania zadań, ale i do twórczego myślenia i współtworzenia strategii oraz planów firmy. Skuteczny lider nie może też zapomnieć o zapewnieniu firmie zasobów, a pracownikom umiejętności do sprostania wyzwaniom biznesu. Tak właśnie działamy w Adaptive!

A czym w takim razie jest skuteczne zarządzanie w dobie pandemii?

KB: Myślę, że pandemia jest dobrym przykładem właśnie w zakresie ‘zapewnienia zasobów’ -rozumianych zarówno jako zdolności przestawienia firmy, nie tylko na konieczność pracy z domu, ale także na wirtualny system rekrutacji i onboardingu pracowników, czy zapewnienia technologii do pracy zdalnej, wideokonferencji, korzystania z danych utrzymywanych w ‘chmurze’. W Adaptive te rozwiązania wprowadziliśmy jeszcze przed lockdownem.

Jakie są największe wyzwania managera w czasach pandemii i pracy zdalnej?

KB: Z pewnością największe dwa to wzrost czy ryzyko zmniejszenia biznesu oraz utrzymanie zaangażowania pracowników. Z punktu widzenia ryzyka prowadzenia biznesu, z pewnością zintensyfikowana komunikacja i bliskość relacji z klientami pozwalają na lepsze przewidywanie wielkości zamówień czy zleceń kontraktowych, natomiast nadal brak jest możliwości nawiązywania bliższych relacji biznesowych dla pozyskiwania nowych klientów.

Zdecydowanie wygrali tutaj na rynku ci, którzy już przed pandemią przesunęli swoje strategie marketingowe w kierunku sprzedaży, ale też budowania wizerunku i relacji z klientami online. Natomiast zaangażowanie pracowników to bardziej długofalowy proces, zarówno jeśli chodzi o kompetencje managerskie w zakresie organizacji i monitorowania pracy zdalnej, budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy różnymi szczeblami organizacji, ale też bardzo, bardzo wzmożona i regularna komunikacja sytuacji biznesowej do pracowników.

Co składa się na sukces Adaptive w 2020 roku, jakie czynniki o tym zadecydowały?

KB: Przede wszystkim cierpliwość i skuteczność w realizacji celów! Za swój największy sukces uznajemy nie tylko fakt, że udało nam się utrzymać wzrost firmy na bardzo trudnym pandemicznie rynku konsultingowym, ale i więcej - zwiększyć zatrudnienie o ponad połowę, z niespełna 40 do blisko 60 osób w okresie ostatniego roku. Traktujemy ten wzrost osobowy jako inwestycję w przyszłość, zwłaszcza że głównym czynnikiem generującym nowe zamówienia jest jakość usług dostarczanych do obecnych klientów, którzy polecają nas swym partnerom i kooperantom.

Jakie plany na ten rok i następne lata?

KB: Zmieniamy kategorię klasyfikacji, bowiem z racji wzrostu od 2021 jesteśmy już firmą średniej wielkości! Ale przede wszystkim rozwijamy się jeszcze aktywniej - cały czas intensyfikujemy swoje działania marketingowe w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, myślimy o podwojeniu zatrudnienia w perspektywie 12-24 miesięcy, natomiast naszym klientom prezentujemy właśnie świeżo wypracowaną ofertę ponad 20. rozwiązań biznesowych, dedykowanych dla branży usług i outsourcingu.

Adaptive na mapie regionu łódzkiego

KB: W 2020 roku obchodziliśmy nasze 5-lecie, i pokusiliśmy się o podsumowanie naszego wkładu w rozwój rynku usług w regionie. Z przyjemnością stwierdzamy, że te 5 lat to nie tylko >50 osób w Adaptive, ale to również kilkaset nowych miejsc pracy stworzonych przy naszym wsparciu w łódzkich centrach usług, często bezpośrednio dzięki pracy twórczej managerów i konsultantów Adaptive wykonujących programy przenoszenia stanowisk pracy z Europy Zachodniej i świata dla naszych klientów.

Dziękuję za wywiad.

EK

 

 

 

 

Przeczytaj również