MENU

Skuteczne Zarządzanie i Doskonałość Procesów

Skuteczne Zarządzanie i Doskonałość Procesów
 

Nasze wsparcie obejmuje:

Model operacyjny

ADAPTIVE S.A.G. wspiera w osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Razem z naszymi Klientami wdrażamy nowoczesne metody zarządzania organizacjami świadczącymi usługi, ze szczególnym naciskiem na ciągłe doskonalenie procesowe. Nasi Klienci osiągają status liderów w branży dzięki wprowadzaniu odpowiednio skalibrowanych metryk produktywności, a także otwartej i reagującej na wyzwania otoczenia kultury organizacji, jak również skutecznej i skrojonej na miarę struktury raportowania.

Doskonałość to cecha, którą ludzie rzeczywiście doceniają, bowiem tak trudno ją znaleźć.

Doskonałość to cecha doskonalenia się, bycia w czymś naprawdę najlepszym.

Model świadczenia usług według Adaptive S.A.G.

Efektywne zarządzanie

Dla naszych Klientów budujemy różnego rodzaju modele zarządzania dopasowane do organizacji, projektu i/lub programu w ramach ich portfolio, tj.:

  • Model Zarządzania Radą Nadzorczą
  • Model Komitetu ds. Polityki
  • Model Zarządzania Zespołem
  • Model Zarządzania Kompetencjami Zarządu
  • Model Zarządzania Projektami

 

Budujemy kompletne systemy zarządzania i kontroli operacji, zgodne ze strategiczną kartą wyników (BBSC).

Pomagamy organizacjom w tworzeniu i wdrażaniu odpowiedniego zestawu wskaźników efektywności (takich jak: jakość, terminowość, czas realizacji, poprawność itp.), aby uchwycić wszystkie kluczowe aspekty wykonywania operacji.

Wspólnie z naszymi Klientami projektujemy system zarządzania procesami (w tym: zdefiniowanie, częstotliwość weryfikacji, porównanie z celami i standardami, analiza odchyleń i opisy działań naprawczych) w czterech podstawowych aspektach, tj.: doskonałość procesowa, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie relacjami z Klientem.