MENU

Strategie Lokalizacji i Zachęty Inwestycyjne

Strategie Lokalizacji i Zachęty Inwestycyjne
 

Czy lokalizacja determinuje sukces? Nie, ale właściwa lokalizacja i ustrukturyzowany proces budowania jednostki CUW (SSC) przynosi szybszą akceptację biznesu, ogranicza pułapki i pozwala przyspieszyć realizację uzasadnienia biznesowego. 

Zgodnie z podejściem Adaptive Group, finalizację wyboru lokalizacji ułatwiają cztery główne czynnii dla każdej zidentyfikowanej lokalizacji, ze szczegółową analizą ofert lokalizacji i potencjalnymi wyzwaniami, których firma może się spodziewać:

Kierując się naszą Metodologią Atrakcyjności Lokalizacji, oceniamy i rekomendujemy najbardziej odpowiednie i efektywne rozwiązanie lokalizacyjne dla wybranych scenariuszy rozwoju.

Nasz zespół projektowy współpracuje z Partnerami biznesowymi z branży, tj.: agencjami HR, agentami nieruchomości, stowarzyszeniami branżowymi, lokalnymi i rządowymi biurami inwestycyjnymi itp., w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych i sprawdzonych danych do analizy.

Zespół Adaptive Group wspiera fazę ewaluacji poprzez:

  • ułatwienie wizyt referencyjnych w wybranych lokalizacjach, w tym odpowiednich uzgodnień dotyczących spotkań z lokalnymi przedstawicielami (agencje HR, agencje nieruchomości, instytucje edukacyjne, rządowe biura inwestycyjne i wizyty referencyjne u inwestorów branżowych)
  • przygotowanie scenariuszy biznesowych dla każdej lokalizacji
  • pomoc w procesie oceny końcowej i komunikację z interesariuszami w danej lokalizacji
  • opracowanie szczegółowego planu lokalizacji wstępnej i listy kontrolnej z odpowiednimi kolejnymi etapami, które należy wziąć pod uwagę w trakcie realizacji
  • rekomendacje dotyczące najbardziej zaufanych partnerów, których ekspertyza może być wykorzystana na etapie wdrażania, tam gdzie ma to zastosowanie (np. najbardziej skuteczne firmy konsultingowe wspierające przy aplikowaniu o rządowe programy pomocy w danej lokalizacji, doradcy ds. nieruchomości itp.).