MENU

Funkcje Wsparcia i Modele Operacyjne

Funkcje Wsparcia i Modele Operacyjne
 

Funkcje wsparcia, takie jak finanse i rachunkowość, HR, IT, Administracja i Zarządzanie Obiektami czy Zakupy - tzw. Business Enabling Functions (BEF) - gwarantują płynne i bezproblemowe działanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Równolegle z tą rolą, BEF chronią organizację przed błędami poprzez kierowanie biznesem oraz wskazywanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur.

Każdy pracownik przyczynia się do rozwoju firmy, dla której pracuje. Jednak pod warunkiem, że wie, co robić i kiedy, a także za co jest odpowiedzialny.

ADAPTIVE S.A.G. projektuje modele operacyjne o najbardziej efektywnej strukturze odpowiedzialności, w których kompetencje w firmie są dobrze alokowane i wykorzystywane zgodnie ze strategią firmy, wraz z biznesplanami i celami operacyjnymi.

 

 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy służyć pomocą w przeprowadzeniu przeglądu wewnętrznych Funkcji Wsparcia naszych Klientów z naciskiem na:

  • Projektowanie nowych sposobów pracy w oparciu o wizję organizacji i cele strategiczne;
  • Podkreślanie i wykorzystanie najlepszych praktyk;
  • Zarządzanie i strukturę organizacyjną funkcji wspierających;
  • Stworzenie uzasadnienia biznesowego i rekomendacji działań nadających się do outsourcingu;
  • Orientację na wspieranie obsługi klienta;
  • Poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
  • Integrowanie różnych sposobów myślenia w zarządzaniu zmianą na gruncie kulturowym i wielokulturowym.