MENU

Dlaczego Adaptive?

Dlaczego Adaptive?
 

Od 2015 roku Adaptive SAG wspiera organizacje w  zaadaptowaniu się do otoczenia rynku i zdobycia przewagi konkurencyjnej w środowisku biznesowym. Nasza firma została założona jako partnerstwo praktyków cenionych z gruntownej wiedzy i posiadających udokumentowaną historię sukcesów zawodowych przełożonych na wymierne efekty.

Reagujemy aktywnie na kluczowe potrzeby innowacyjnego biznesu i zarządzających strukturami korporacyjnymi:

  1. Architektura Struktur Korporacyjnych i Procesowych
  2. Funkcje Wsparcia i Strategie Centrów Usług Wspólnych
  3. Proces Transformacji i Optymalizacji
  4. Zarządzanie Zmianą i Komunikacją

Nasze doświadczenie wywodzi się z pracy w środowisku globalnym & wielopłaszczyznowym, poparte  praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu operacjami na dużą skalę, ekspansywnymi inicjatywami w zakresie transformacji & reinżynierii procesów oraz prowadzaniem programów kompleksowych audytów.

NASZE USŁUGI

NASZE ROZWIĄZANIA

ADAPTIVE W LICZBACH

Adaptive in numbers_upgraded