MENU

Kompleksowe portfolio usług doradczych dla biznesu

Kompleksowe portfolio usług doradczych dla biznesu
 

Adaptive Solutions & Advisory Group w 2021 roku przygotowało nowe portfolio 24 usług, które całościowo wspierają zarządzane Centrami Usług Wspólnych (GBS/SSC). Jest to unikalna na europejskim rynku konsultingowym propozycja kompleksowego podejścia do tego rodzaju organizacji, na każdym etapie ich funkcjonowania - od wizji powstania, aż po wsparcie operacyjne w Centrach już istniejących.

Zobacz jak możemy pomóc rozwinąć się twojej firmie i zrealizować twoje cele.

Skontaktuj się z nami.

Konsultacje i Wsparcie Centrów Usług Wspólnych

Konsultanci Adaptive wspierają klientów w strategii budowania CUW - analizują, które aktywności powinny zostać scentralizowane, przygotowują metodologie i plan centralizacji, prognozują ROI oraz rozwój centrum, przeprowadzają badanie due dilligence dla planowanej inwestycji.

Adaptive świadczy także usługi związane z oceną potencjału lokalizacyjnego nowego centrum: analizuje sytuację geopolityczną kraju/miasta, dostępność talentów - studentów oraz doświadczonych pracowników, poziom wynagrodzeń w danej lokalizacji, dostępne powierzchnie biurowe wraz z kosztami, możliwości dofinansowania inwestycji ze stref ekonomicznych, samorządów, itp., potencjał komunikacyjny oraz transportowy. Adaptive służy wsparciem również w aspektach formalno-prawnych związanych z założeniem nowego Shared Services Centre.

W następnym kroku Adaptive wspiera klienta w zorganizowaniu rekrutacji na przenoszone stanowiska, nierzadko uczestniczy w samym procesie rekrutacji

Modelowanie Procesu Biznesowego I Standardowe Procedury Operacyjne

Kolejną usługą dostarczaną przez Adaptive jest praca nad dokumentacją procesową oraz budowanie/przebudowanie danego procesu do środowiska już scentralizowanego (mapy procesów, matryce RACI, SOP - Standardowe Procedury Operacyjne, modelowanie procesów biznesowych, „od AS-IS do TO-BE”).

Adaptive ułatwia przeprowadzenie migracji procesów do CUW. Układa plan tranzycji, równoległe przygotowując strategię komunikacji zmiany do pracowników oraz otoczenia. Transition Managers Adaptive uczestniczą lub samodzielnie zarządzają zmianą w organizacji, wpierają nowych pracowników w przejmowaniu wiedzy oraz dokumentacji i wskazują potencjalne ryzyka.

Analiza Biznesowa Dojrzałości Procesowej

Kolejnym obszarem wsparcia Adaptive dla Centrów już istniejących jest biznesowa analiza ich dojrzałości procesowej i poszukiwanie obszarów do usprawnień, podniesienie jakości i efektywności procesów, priorytetyzacja i kalendarz tych ulepszeń oraz angażowanie pracowników na każdym szczeblu organizacji we wdrażanie nowych metod pracy.

Eksperci doświadczeni w obszarze zarządzania projektami i programami, mogą zostać oddelegowani do pracy w biurze Klienta jako konsultanci świadczący usługi w zakresie przygotowywania procesów, monitorowania i pomiaru osiąganych wyników, jak i koordynacji nad innymi powiązanymi projektami.

Adaptive zapewnia doświadczoną kadrę menadżerów oraz pracowników operacyjnych jako tymczasowe źródło wsparcia klienta w jego zespołach w obliczu np. wzmożonego poziomu rotacji, niespodziewanych wzrostów wolumenów transakcji, nagłych nieobecności czy okresu wakacyjnego, również wzmacniając to wsparcie poprzez dostarczenie listy potencjalnych usprawnień w obszarze procesów będących przedmiotem umowy.

Powiedz nam o wyzwaniach, które stoją przed twoją firmą

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Adaptive Group sp. z. o. o. z siedzibą w Łodzi. Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera zaktualizowana Polityka prywatności.

* potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności jest konieczne dla skutecznego przesłania formularza.


Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu obsługi Twojego zapytania? Pamiętaj, że Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem - wystarczy, że prześlesz nam informację o cofnięciu zgody na nasz adres contact@adaptivesag.com. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak obsługę Twojego zapytania.

* wyrażenie zgody jest konieczne dla skutecznego przesłania formularza.