MENU

Analiza Jakości Danych

Analiza Jakości Danych
 

odejście Procesowe w Zarządzaniu Danymi

Zarządzanie danymi jest często bagatelizowane w wielu firmach. Jednak dobra jakość danych podstawowych jest fundamentem właściwego przeglądu sytuacji w firmie oraz pozwala na prawidłowe zarządzanie procesami.

Dlaczego jakość danych jest ważna

Wartość dodana danych wysokiej jakości vs z złej jakości dane niosące ryzyko. Firmy mogą podejmować właściwe decyzje biznesowe jeśli ich dane są poprawne. Dane złej jakości są praktycznie bezużyteczne oraz stanowią istotny problem dla całego łańcucha wartości, co może spowodować:

  • dodatkowe koszty związane z ponownym procesowaniem lub przeróbkami
  • opóźnienia w produkcji z powodu nieautoryzowanych zmian lub prostych błędów w bazach danych
  • niezadowolenie klientów spowodowane nieprawidłowymi cenami bądź błędną ilością w zamówieniach
  • kary ze strony klientów spowodowane złymi danymi
  • opóźnienia wprowadzania nowych produktów na rynek
  • negatywny wpływ na reputacje firmy
  • niewłaściwe decyzje biznesowe

Zarządzanie jakością danych jako procesem

Aby utrzymać wysoka jakość danych, wesprzemy Cię w tworzeniu właściwego procesu zarządzania danymi.

Nasza metodologia pozwala na zidentyfikowanie słabych punktów w procesie zarządzania danymi oraz stworzenie odpowiednich wytycznych lub dostosowanie procesów tak, aby pomagały utrzymać jakość. Pomagamy wprowadzić właściwe metryki pozwalające monitorować czy wprowadzon rozwiązania przynoszą oczekiwane efekty.

Model dojrzałości MDM

Określenie obecnego stanu i zamierzonego modelu

Eksperci Adaptive Group wspomogą Cię w określeniu poziomu dojrzałości Twojej organizacji w zarządzaniu danymi podstawowymi. Wspólnie będziemy w stanie zdefiniować jaki jest zamierzony cel i zaplanować jego osiągnięcie: zbudować Twoją STRATEGIĘ ZARZĄDZANIA DANYMI PODSTAWOWYMI.