MENU

Poszukiwanie Jednostek do Przejęcia

Poszukiwanie Jednostek do Przejęcia
 

Wsparcie innych przedsięwzięć Biznesowych (Fuzje, Przejęcia i Spółki z mieszanym kapitałem)

Wiele organizacji rośnie i będzie nadal szybko rosło poprzez proces fuzji i przejęć (Mergers & Acquisitions)

Specjaliści Adaptive S.A.G., to sprawdzeni doradcy w zakresie kompleksowego procesu fuzji i przejęć, tj .: wyboru podmiotów, przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wsparciu prawnym i księgowym w trakcie procesu. Pożądanym wynikiem projektów M&A jest poszerzenie działalności firmy, ale nowa jednostka biznesowa składająca się z wielu elementów, musi zostać scalona w jeden organizm.

Adaptive S.A.G. pomaga w integracji zarówno procesów operacyjnych, propozycji synergii nowej organizacji, a także systemów wsparcia usług i działów wsparcia biznesu nowo utworzonej struktury (F&A, HR, IT, administracja itp.).

Finanse i Zakupy / Transakcje Fuzji i Przejęć

Rynek CUW w Polsce