MENU

Ocena Wachlarza Technologii

Ocena Wachlarza Technologii
 

W dzisiejszym świecie technologia jest o wiele bardziej złożona niż kiedykolwiek, powodując ciągły wzrost kosztu tworzenia i utrzymania rozwiązań informatycznych. Monitorowanie dostępnych technologii pozwala na dogłębną ocenę sektora technologicznego w celu zidentyfikowania i ewaluacji statusu odpowiednich technologii dostępnych obecnie lub w przyszłości i wytwarzanych w różnych branżach.

Rozważ użycie wachlarza technologii, gdy np. chcesz podnieść efektywność lub poszukujesz pomysłów, procesów czy technologii pochodzących z innych sektorów. Możesz też skorzystać z tego narzędzia, gdy chcesz ocenić potencjalne inwestycje i wyznaczyć ścieżkę największego zwrotu z inwestycji.

Utworzenie kompletnej platformy technologicznej jest jednym z kluczowych wyzwań przed jakimi obecnie stają organizacje — jedynie 41% z nich pracuje na instancji ERP.

Adaptive S.A.G. może nabyć i dostosować rozwiązania IT zaadoptowane do istniejących systemów. Pomagamy również w „tłumaczeniu” potrzeb biznesowych i operacyjnych na język używany przez IT, by w ten sposób zapewnić efektywną i możliwie szybką implementację i, co za tym idzie, pełną funkcjonalność operacyjną.