MENU

Lean w Usługach Biznesowych

Lean w Usługach Biznesowych
 

Wspólnie z naszymi Partnerami biznesowymi wdrażamy kulturę Lean w organizacjach usługowych, produkcyjnych i komercyjnych. Wszystkie nasze wdrożenia zaowocowały oszczędnościami widocznymi na rachunku wyników naszych Klientów. Dzięki unikalnym narzędziom, technikom i metodom Lean możemy pomóc Ci w obniżeniu kosztów, osiągnięciu szybszych dostaw i skróceniu czasu realizacji zamówień w Twojej firmie. Warto nadmienić, że zawsze pracujemy nad zaangażowaniem wszystkich pracowników Klienta w identyfikację i eliminację marnotrawstw.

Marnotrawstwo to czas, koszty lub praca, które nie dają żadnej wartości. Lean pomaga w rozpoznaniu i eliminacji marnotrawstwa. Nie akceptuje argumentu "bo to jest sposób, w jaki praca jest tutaj wykonywana". Wdrożenie lean przyczynia się do zmniejszenia kosztów całkowitych, dzięki czemu można utrzymać lub obniżyć koszty procesu i zwiększyć udział na rynku, tym samym rozwijając swój biznes.

Lean nie oznacza oszczędności, Lean to znaczy pracować mądrze.

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb lub oczekiwań, nasza propozycja zakłada potencjalne rozszerzenie proponowanego zapotrzebowania na zasoby konsultingowe z odpowiednią kombinacją wiedzy specjalistycznej w danym czasie, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić dostęp do zestawu umiejętności i kompetencji wymaganych dla programu.

Jeśli prowadzisz obecnie program transformacji, który ma na celu zmianę konstrukcji funkcji wspierających biznes z przeniesieniem do CUW aktywności transakcyjnych i tych opartych na jasno określonych zasadach oraz gdy ostatnio przekształcone procesy stają się stabilne a CUW organizacją   bardziej dojrzałą, jednym z kluczowych wyzwań jest intensyfikacja wdrażania metodologii LEAN. Wspólnie z naszymi partnerami pomożemy Ci stworzyć takie warunki funkcjonowania organizacji, w których wszyscy Twoi pracownicy będą zaangażowani w osiągnięcie wspólnego sukcesu.

Wspólnie z naszymi partnerami pomożemy Ci stworzyć takie warunki funkcjonowania organizacji, w których wszyscy Twoi pracownicy będą zaangażowani w osiągnięcie wspólnego sukcesu.

W ramach naszej metodologii koncentrujemy się na:

  • Kulturze organizacyjnej - najlepszych wynikach, zmotywowanych i zadowolonych pracownikach zaangażowanych w proces ciągłego doskonalenia;
  • Wspólnych celach - orientacji na realizację celów strategicznych na wszystkich poziomach organizacji;
  • Przejrzystości procesu - systemie zarządzania wynikami pracy dla wszystkich procesów i kluczowych wskaźników wydajności;
  • Prostocie - standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych;
  • Eliminacji marnotrawstwa - zapewnieniu maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów;
  • Integracji - myśleniu procesowym a schematycznym