MENU

Standaryzacja & Dokumentacja

Standaryzacja & Dokumentacja
 

Standaryzacja czy harmonizacja? Tak naprawdę potrzebne jest jedno i drugie. Dlaczego? To cykl, zaczynający się od oceny obecnej sytuacji Klienta w konkretnych obszarach, po której następuje:

Mapowanie procesów operacyjnych i określenie procesu przeniesienia:

 • Zdefiniowanie stanu obecnego vs. model stanu przyszłego: Taksonomia procesów, Mapy Procesowe;
 • Analiza oparta na podejściu bazującym na wywiadach i kwestionariuszach: dokumentacji, technologii (ułatwienia IT: jedna platforma ERP, poziom automatyzacji i interfejsy) oraz wolumeny;
 • Ocena procesów za pomocą narzędzi wizualizacyjnych wykorzystujących odpowiednie wymiary (standaryzacja, złożoność procesów i podtrzymanie po transferze) w celu podjęcia odpowiednich decyzji
 • Udokumentowanie szczegółów map procesowych w dokumentach SOP (Standard Operating Procedures)

Kluczowe czynniki sukcesu standaryzacji i harmonizacji(*)

 • Poparcie ze strony kierownictwa wyższego szczebla i odpowiednie zarządzanie. Standaryzacja procesu i harmonizacja są wyraźnie określone jako cele organizacji;
 • Jasne zasady decyzyjne dla standaryzacji i harmonizacji:
 • Kryteria dotyczące różnic procesowych, które nie powinny być standaryzowane;
 • kryteria wyboru najlepszego standardu oparte o wydajność procesu oraz koszt procesu.
 • Przeprowadzenie działań standaryzacyjnych i harmonizacyjnych w sposób zorganizowany.

(*) źródło: Albrecht Richen i Ansgar Steinhorst

Nasza metodologia standaryzacji i dokumentacji procesu:

 • Współpraca z SMEs (ekspertami danego procesu) / Process Executors (wykonawcami procesu) podczas wykonywania codziennych aktywności
 • Przygotowanie opisów procesu i szczegółowych procedur operacyjnych, w tym zrzutów ekranu i opisów dla każdego etapu procesu oraz przygotowanie szablonów dla wszystkich procesów zdefiniowanych w taksonomii procesów
 • Zweryfikowanie przez SME
 • Odniesienie do standardów
 • Poddawanie ocenie standardów na co dzień

Harmonizacja, centralizacja i optymalizacja to główne etapy na drodze do dojrzałości i doskonałości operacyjnej większości organizacji. Wspieramy organizacje w definiowaniu strategii, a następnie towarzyszymy im przez cały proces. Realizujemy plany dotyczące poszczególnych działań, takich jak harmonizacja, redefinicja procesów i całe programy transformacji.