MENU

Wskaźniki Wydajności & Doskonałość Operacyjna

Wskaźniki Wydajności & Doskonałość Operacyjna
 

„Jeden dokładny pomiar jest wart więcej niż tysiąc opinii” Admirał Grace Hopper

Zrównoważona karta wyników (Business Balanced Scorecard) to struktura koncepcyjna przełożenia strategicznych celów organizacji na zestaw wskaźników podzielonych na cztery perspektywy: finansowe, Klienta, wewnętrzne procesy biznesowe oraz naukę i rozwój.

(źródło: PEA “Guide to a BBSc Performance Management Methodology”).

Przeprowadzimy Cię przez proces przygotowania zestawu wskaźników postępu organizacji w osiąganiu jej wizji oraz długoterminowych czynników sukcesu.

Używając zrównoważonej karty wyników, odpowiednio dostosowanej do potrzeb biznesowych, organizacja monitoruje zarówno obecne wyniki (finansowe, satysfakcję Klienta, rezultaty procesów biznesowych) oraz wysiłek włożony w ulepszenie procesów, motywację i edukację pracowników, oraz usprawnienia systemów informatycznych. Krótko mówiąc, swoją zdolność do nauki i ciągłej poprawy.

ADAPTIVE SERVICE DELIVERY MODEL