MENU

Ocena Dojrzałości Procesu

Ocena Dojrzałości Procesu
 

Niektóre organizacje biznesowe działające na rynku mają ponad 100-letnią historię, inne zaś działają dopiero od kilku lat. Niezależnie od stażu, najważniejszym czynnikiem oceniającym firmę, to odpowiedź na pytanie czy przedsiębiorstwo jest „dojrzałe” w obszarze prowadzenia biznesu i gotowe sprostać konkurencji. Ocena dojrzałości jest krytycznym ćwiczeniem dla każdej organizacji. Pozwala na odpowiednie wykorzystanie poziomu dojrzałości wszystkich procesów, oraz do czego organizacja dąży.

Proponujemy rzetelną metodologię oceny dojrzałości. Nasi konsultanci przeprowadzą Cię przez zestaw pytań — poprzez serię wywiadów bądź odpowiednie kwestionariusze — w celu uzyskania odpowiedzi, na którym poziomie doskonałości w modelu oceny dojrzałości Twoja organizacja obecnie się znajduje (tj.: Reaktywny, Typowy, Zaawansowany, Pionierski), oraz jakie są Twoje ambicje. Bazując na wynikach, możemy wspólnie ocenić silne i słabe strony organizacji, zidentyfikować dalszy kierunek oraz umiejętności, które są punktem wyjścia dla przyszłych inicjatyw rozwojowych.

Ocena Dojrzałości CUW/BPO

  • LIDER RYNKU- posiada potwierdzone umiejętności oraz poziom świadczenia usług zapewniający przewagę konkurencyjną
  • PRZEKRACZAJĄCY STANDARDY- wykazuje umiejętności oraz poziom świadczenia usług wyższy niż u równorzędnych organizacji, zmierzający w kierunku najlepszych praktyk
  • DOCIERAJĄCY NA SZCZYT- reprezentuje poziom świadczenia usług porównywalny z równorzędnymi organizacjami
  • POZOSTAJĄCY W TYLE- posiada znaczne luki w umiejętnościach oraz poziomie świadczenia usług w porównaniu ze średnią rynkową

 

Adaptive SAG methodology assessment

Aligning the current maturity of the SSC to its aspirations.