MENU

Zarządzanie zasobami ludzkimi w CUW

Zarządzanie zasobami ludzkimi w CUW
 

Jedynymi zasobami CUW są Ludzie. Istnieje 6 kluczowych procesów w zakresie rozwoju i zarządzania kapitałem ludzkim:

  1. Zarządzaj i rozwijaj zasoby ludzkie poprzez opracowanie strategicznego planu
  2. Rekrutuj, pozyskuj i wybieraj pracowników
  3. Rozwijaj i doradzaj pracownikom
  4. Nagradzaj i zatrzymuj pracowników
  5. Restrukturyzuj i wysyłaj pracowników na emeryturę
  6. Zarządzaj informacjami i relacjami z pracownikami

Szczegółowe informacje na temat taksonomii zasobów ludzkich Adaptive S.A.G. znajdują się w zakładce Polityka i Procedury HR.

Adaptive S.A.G. pomoże Ci wprowadzić lub ulepszyć strategię HR poprzez: (1) strukturyzację procesów HR, (2) ulepszenie obszaru Twoich narzędzi i (3) dostarczanie rozwiązań rozwoju HR, systemów wynagradzania i motywacji.

Proponujemy rozwiązania, które dowiodły rzeczywistego wzrostu motywacji pracowników i poprawy wskaźnika retencji, co jest niezwykle istotne dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu.