MENU

Zarządzanie Procesem Świadczenia Usług

Zarządzanie Procesem Świadczenia Usług
 

RESCUE RANGERS

Dzisiejsza sytuacja rynku pracy, a w szczególności wzrastające zapotrzebowanie na pracowników centrów usług, zwiększony poziom rotacji, a jednocześnie presja klientów na wysoki poziom elastyczności i sprawności operacji typu back-office powodują, że każda jednostka typu CUW powinna rozważyć nietradycyjne kanały poszukiwania specjalistów, w tym czasowe wsparcie zewnętrznych specjalistów na określony czas lub do specyficznych projektów.

Jako odpowiedź na te wyzwania, od początku 2018 rozwijamy naszą nową linię serwisową - Rescue Rangers, skoncentrowaną na wsparciu operacyjnym obsługi niespodziewanych wolumenów transakcji, redukcje zaległych pozycji czy czasowe uzupełnienie składu osobowego działów operacyjnych centrów usług. Nasi pracownicy mogą także czasowo zastąpić członków zespołów klienta w sytuacjach nagłych nieobecności bądź czasu wakacyjnego.

Przez ostatnie kilka miesięcy udało nam się zbudować zespół ponad 20 specjalistów z praktycznym doświadczeniem obsługi systemu SAP i innych interface'ów czy rozwiązań typu ERP. Jesteśmy w stanie pomóc zarówno w obszarach finansów, księgowości, logistyki, zakupów, jak i obsłudze klienta. Nasz serwis świadczymy w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim! Z taką wielkością zespołu i zdobytym już doświadczeniem, zapewniamy klientom dostęp do właściwego poziomu wiedzy i kompetencji wymaganych przy konkretnych zadaniach.

Jak dotąd pomogliśmy już w kilkunastu projektach, możemy pochwalić się bardzo pozytywnym feedback'iem od takich klientów jak Amway BC Europe, Barry Callebaut SSC, Clariant GBS, Daikin, Eurofins, Takeda SCE czy Tate & Lyle.