MENU

Zarządzanie Tranzycją i Transferem Wiedzy

Zarządzanie Tranzycją i Transferem Wiedzy
 

ROADMAPA TRANZYCJI

Nasza oferta Zarządzania Tranzycją obejmuje:

▪ Planowanie tranzycji i odpowiednie podejście do niej oraz obowiązki:

 • Uzgodnienie z interesariuszami szczegółowego mapowania FTE i planowanie tranzycji na poziomie procesu/ aktywności;
 • Nadzorowanie postępu transferu wiedzy i zabezpieczenie wiedzy specjalistycznej (jeśli potrzebne);
 • Nadzorowanie ukończenia dokumentacji procesowej w tym ujęcie specyfikacji danego kraju.

▪Zadania Biura Zarządzania Projektami:

 • Przygotowanie, zaproponowanie i dopasowanie formatów raportów;
 • Określenie ścieżki eskalacji w ramach zarządzania biznesowego i CUW;
 • Organizacja raportowania statusu tranzycji;
 • Monitorowanie wszystkich problemów w projekcie, weryfikacja i eskalowanie, gdy zajdzie potrzeba.

W mało prawdopodobnym wypadku jakim jest brak możliwości rozwiązania problemu przez kierowników projektu, lub gdy istnieje różnica opinii na jakimkolwiek szczeblu, możemy odnieść się do poniższej piramidy eskalacji w celu uzyskania wskazówek dotyczących postępowania i ostatecznego podejmowania decyzji.

Poniżej możesz zobaczyć nasz Zakres Zarządzania Tranzycją:

Proces planowania
 • Oceń aktualny proces i wszystkie podprocesy
 • Sfinalizuj podział odpowiedzialności & przepływ informacji
 • Zaproponuj najlepsze praktyki w strukturze zarządzania
 • Nakreśl schemat ryzyka tranzycji & strategie łagodzące
 • Przygotuj & zarządzaj głównym planem tranzycji
 • Zdefiniuj odpowiednie podstawowe zasady dotyczące transferu wiedzy
 • Zaproponuj wydajne narzędzia do przejmowania wiedzy
 • Zdefiniuj szczegółowe cele tranzycji dla członków zespołu
Proces kompletowania dokumentacji
 • Przeanalizuj istniejącą dokumentację
 • Nadzoruj ukończenie opisu procesów biznesowych & map procesowych
 • Sporządź wskazówki do budowania standardowych procedur operacyjnych
 • Zaproponuj & uzgodnij formaty matryc autoryzacyjnych
 • Nadzoruj przygotowanie dokumentacji przed, w trakcie & po zakończeniu tranzycji
 • Uwzględnij kluczowe możliwośći dla standaryzacji procesów wchodzących w zakres tranzycji
Przeprowadzenie Tranzycji/Migracji
 • Uzgodnij z interesariuszami szczegółowy mapowanie FTE, a także plan tranzycji według procesu/aktywności
 • Przypisz zespół dedykowany do przejęcia wiedzy do poszczególnych procesów/aktywności
 • Uzgodnij z interesariuszami szczegółowy plan przejęcia wiedzy
 • Nadzoruj przekazanie wiedzy i zabezpiecz wiedzę ekspercką, jeśli zachodzi potrzeba
 • Nadzoruj ukończenie dokumentacji procesowej dla kraju
 • Dokonaj oceny wyników zespołu migracyjnego i zastosuj podjęcie działań korekcyjnych gdzie konieczne
Biuro Zarządzania Projektami
 • Przygotuj, zaproponuj & ujednolić formaty raportowania
 • Zdefiniuj ścieżki eskalacji w obrębie zarządzających w biznesie i w CUW
 • Opracuj schemat raportowania dla procesu migracji
 • Monitoruj wszelkie problemy projektowe, kontroluj i eskaluj w razie potrzeby
 • Planuj odpowiednie kroki & koordynuj proces przejęcia odpowiedzialności przez CUW
 • Przygotuj wspólną bazę danych dla przechowywania dokumentacji & wprowadzania zmian

 

TRANZYCJA I TRANSFER WIEDZY:

EUROPAAMERYKA PŁN & EUROPA
 • Projekt dotyka XXX FTE
 • AP w tym: księgowanie faktur, zapytania dostawców & płatności do dostawców
 • AR w tym: księgowanie wyciągów bankowych & wystawianie faktur dla klientów
 • Projekt dotyka XX FTE
 • AP / Payroll
 • AR
 • GL
MODEL REGIONALNYGLOBALNIE JEDNA LOKALIZACJA
map1 map2
 • Dwie odrębne organizacje do zarządzania & utrzymania
 • Standaryzacja per region
 • Trzeba prowadzić dwie odrębne migracje procesów = wyższe koszty migracji
 • Jedna organizacja = mniej kosztów ogólnych (pośrednich)
 • Procesy F&A scentralizowane i ustandaryzowane w jednej lokalizacji
 • Najłatwiejszy sposób do zdefiniowania najlepszych praktyk & ich wdrożenia globalnie