MENU

Budowanie Centrum Usług Wspólnych

Budowanie Centrum Usług Wspólnych
 

Korzystając z naszego profesjonalnego doświadczenia w usługach CUW / BPO oferujemy Ci:

 • Rekomendację przy tworzeniu roadmapy w zakresie skali i wachlarza procesów dla CUW
 • Przygotowanie roadmapy CUW obejmującej plany strategiczne, taktyczne i operacyjne
 • Eksplorowanie możliwości transferu pracowników/ wsparcia w tranzycji z regionalnych jednostek biznesu
 • Praktyczne wskazówki dotyczące konkretnych wyzwań spodziewanych w trakcie tranzycji procesów do CUW

 

 • Porozumienie co do kształtu długoterminowych celów transformacji i strategii CUW
 • Ocena lokalizacji w oparciu o wymogi biznesowe
 • Analiza potencjału w zakresie wachlarza procesów i skali programu
 • Ocena dojrzałości procesu i odpowiednie mapowanie ryzyka przy jego wykonywaniu w nowym modelu operacyjnym
 • Opracowanie docelowego modelu operacyjnego i zarządzania procesami
 • Walidacja założeń biznesowych dla wybranych lokalizacji
 • Rozważanie transferu pracowników / opcji wsparcia tranzycji z regionalnych biur biznesowych
 • Szczegółowy opis aktualnego krajobrazu technologii IT dla każdego podprocesu zawierającego się w zakresie.

 

 • Analiza bieżących wskaźników i określenie przyszłych charakterystyk wydajności i formatów raportowania SLA
 • Uzgodnienie stron przedsięwzięcia & kanałów komunikacyjnych
 • Opracowanie szczegółowego planu tranzycji i harmonogramu dla każdego procesu
 • Mapowanie ryzyka tranzycji i opracowanie strategii uśmierzania ryzyka
 • Uzgodnienie panoramy technologii "TO BE" na każdy proces
 • Zdefiniowanie matrycy kwalifikacyjnej i kompetencyjnej dla pracowników CUW, konsultacja dotycząca przygotowania profili stanowisk
 • Wspieranie rozwoju pakietu komunikacyjnego dotyczącego Zarządzania Zmianami dla wszystkich interesariuszy projektu
 • Sprawdzanie poprawności istniejącej dokumentacji i podejścia do jej finalizacji
 • Przygotowanie polityk i procedur lokalizacyjnych CUW
 • Ogólna gotowość lokalizacji.

 

 • Usprawnienie komunikacji i raportowanie postępów projektu do odpowiednich interesariuszy
 • Monitorowanie postępu szkolenia i gotowości do tranzycji pracowników SSC
 • Zarządzanie postępem tranzycji
 • Nadzór nad postępem zdobywania wiedzy dla każdego zidentyfikowanego procesu
 • Uzupełnianie braków w dokumentacji procesowej
 • Koordynacja gotowości infrastruktury IT
 • Przygotowanie formalnego przekazania odpowiedzialności z Regionalnych Jednostek Biznesowych i Siedziby organizacji
 • Wdrażanie procedur raportowania wyników wydajności