MENU

Strategie Lokalizacji CUW i Zachęty Inwestycyjne

Strategie Lokalizacji CUW i Zachęty Inwestycyjne
 

Przeprowadzamy ocenę lokalizacji na podstawie uzgodnionych z Klientem wymagań biznesowych oraz wspieramy w walidacji założeń biznesowych dla wybranych lokalizacji:

  • W naszej analizie uwzględnione zostają wszystkie elementy kosztowe i wymagane inwestycje związane z potencjalną lokalizacją CUW wraz z dodatkowymi informacjami dostarczonymi w oparciu o bieżące i prognozowane poziomy kosztów, które należy uwzględnić w uzasadnieniu biznesowym.
  • Do naszej analizy dodajemy również pomocniczy zestaw danych dotyczący specyfiki miasta, środowiska biznesowego dla wybranych powiatów i regionów oraz spodziewane trendy gospodarki, które należy uwzględnić.
  • Zastosowana przez Adaptive SAG metodologia atrakcyjności lokalizacji pozwala na obiektywną ocenę i rekomendację najbardziej odpowiedniego i racjonalnego położenia dla poszczególnych scenariuszy ekspansji.

Zgodnie z naszym podejściem, ostateczny wybór lokalizacji będzie wsparty przez cztery główne założenia dla każdej zidentyfikowanej lokalizacji, z uwzględnieniem szczegółowej analizy lokalizacji pod kątem korzyści i potencjalnych wyzwań jakich firma może się spodziewać.

Zastosowana przez Adaptive Group Metodologia Atrakcyjności Lokalizacji pozwala na obiektywną ocenę i rekomendację lokalizacji, która staje się najbardziej optymalnym i racjonalnym rozwiązaniem dla poszczególnych scenariuszy ekspansji.

Aby uzyskać najbardziej wiarygodne i zweryfikowane dane do analizy, zespół projektowy Adaptive S.A.G. współpracuje z naszymi Partnerami z branży (agencjami HR, agentami nieruchomości, stowarzyszeniami branżowymi, lokalnymi i rządowymi biurami inwestycyjnymi itp.).

Adaptive S.A.G. wspiera fazę oceny poprzez:

  • organizację wizyt referencyjnych w wybranych lokalizacjach, w tym odpowiednich spotkań z lokalnymi przedstawicielami (agencje HR, agencje nieruchomości, instytucje edukacyjne, rządowe biura inwestycyjne i wizyty referencyjne u inwestorów z branży)
  • przygotowanie uzasadnienia biznesowego dla każdej lokalizacji
  • organizację procesu ostatecznej ewaluacji i komunikację z interesariuszami lokalizacji
  • przygotowanie szczegółowego planu lokalizacji dla start-up’u i listy z kolejnymi krokami, które należy rozważyć na etapach wdrażania
  • rekomendacje najbardziej zaufanych partnerów gotowych do współpracy na etapie wdrażania, jeśli ma to zastosowanie (np. najbardziej skuteczne firmy doradcze służące pomocą przy wnioskach do programów pomocowych Państwa w danej lokalizacji, doradcy na rynku nieruchomości, etc.).