MENU

Zakres i Ocena Wykonalności

Zakres i Ocena Wykonalności
 

Możesz liczyć na nasze doświadczenie i wsparcie przy:

  • Analizie potencjalnego zakresu i skali możliwości programu
  • Ocenie dojrzałości procesu oraz odpowiedniego mapowania ryzyka w nowym modelu operacyjnym
  • Audycie procesu sprzedaży i dostaw oraz ocenie jego dojrzałości