MENU

Strategie Centralizacji Usług

Strategie Centralizacji Usług
 

Torujemy drogę dyskusji i analizujemy:

  • Strukturę Organizacji- Jaki jest jej rozmiar ? Jak obecnie działa? Jakie są aktualne wyzwania związane z modelem biznesowym?
  • Wyzwania Biznesowe- Jakich wyzwań biznesowych możemy się spodziewać w przyszłości? Jaką rolę będzie odgrywał CUW (SSC)?
  • Docelowy Model Operacyjny- Jak biznes chciałby funkcjonować? Jaki jest długoterminowy plan zasięgu i procesów wykonywanych w CUW? Jakie są ambicje w odniesieniu do transformacji i automatyzacji procesów?
  • Metodologię i Planowanie- Jakie są obecne możliwości wprowadzenia zmiany modelu na nowy? Jaki jest poziom potencjału dostępny w kierownictwie, żeby wprowadzić zmianę? Jak komunikować o motywach zmiany?

Imperatywy biznesowe CUW (SSC)

Definiowanie potencjału strategicznego CUW (SSC)

Na podstawie analizy sporządzamy strategie CUW (SSC/GBS) z kluczowymi celami programu i spodziewanymi korzyściami.

Tabela spodziewanych korzyści przy miarodajnej metodologii

SpecyfikaModel StandardowyModel CUW (SSC)
Orientacja na usługi Niski - poziomy usług nie są mierzone, lub fragmentowane Wysokie wskaźniki wydajności usług i c-sat mierzone regularnie
Kontrola i Zgodność Struktura kontroli oparta na SoD i procedurach lokalnych Ustandaryzowane ramy kontroli z uregulowanymi raportami
Znajomość domeny Wysoka, ale oparta na doświadczeniu Wysoka z zastosowaniem najlepszych praktyk
Zarządzanie wiedzą Oparte na lojalności i wieloletnich doświadczeniach serwisowych Na podstawie dokumentacji i struktur zapasowych/td>
Zarządzanie Lokalne struktury organizacyjne Silnie powiązane z procesem i celami firmy
Struktura kosztów Stały koszt związany z liczbą zatrudnionych osób Zmienny, powiązany z wolumenami transakcyjnymi

Formułowanie planu wdrożenia