MENU

Programy Zaangażowania Pracowników

Programy Zaangażowania Pracowników
 

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm traktuje swoich pracowników jako największą wartość przedsiębiorstwa- dba o ich warunki pracy oraz rozwój wiedzy i umiejętności poprzez planowanie ścieżek kariery. Warto pamiętać, że ważne jest nie tylko mierzenie zaangażowania pracownika, ale przede wszystkim zarządzanie jego zaangażowaniem.

Co jest potrzebne, aby utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników? Dlaczego pracownicy rezygnują z działań, w które początkowo byli tak zaangażowani?

Topniejące zaangażowanie jest jednym z głównych powodów, dla którego warto zastanowić się, czym w istocie jest i jakie warunki należy spełnić, aby je utrzymać.

Zaangażowanie powinno być przestrzegane w czterech wymiarach:

 

Jakie są główne przesłanki, które pozwalają uznać, że pracownik jest zaangażowany w pracę?

Zaangażowany pracownik to taki, który:

Adaptive S.A.G. oferuje pomoc w budowaniu takiego modelu zaangażowania, który pozwoli zwiększyć poziom kompetencji i zaangażowania pracowników, a docelowo odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie z powyższych pytań.

Spostrzeżenia pracowników powinny być nie tylko wysłuchane, ale również stanowić katalizator inicjatyw EB (np. głos pracownika jako dowód równowagi praca-życie, wartości firmy etc.).