MENU

Komunikacja i Employer Branding (EB)

Komunikacja i Employer Branding (EB)
 

Adaptive S.A.G. posiada doświadczenie w projektowaniu i wspieraniu inicjatyw z zakresu Employer Branding w celu wzmocnienia pozycji firmy jako pracodawcy i równolegle poprawy zaangażowania i lojalności pracowników, tj.:

 • Wykorzystanie najlepszych praktyk w sektorze i wzorcowych strategii PR
 • Ocena i rekomendacja wybranych inicjatyw oraz prowadzonych programów z zakresu Employer Branding (EB):
  • aktywna obecność na lokalnych uczelniach poprzez powszechne kierunki, wykłady, współpracę z grupami studenckimi itp.
  • wspólne inicjatywy CSR - wybór lokalnych wydarzeń sportowych, inicjatyw kulturalnych i aktywne uczestnictwo pracowników oraz pozycjonowania marki;
 • Wykorzystanie głosu pracowników jako inicjatora działań employer brandingowych -przeniesienie realizacji inicjatyw na pracowników:
  • pracownik jako odniesienie: historia zawodowego sukcesu, hobby w pracy itp.

Zgodnie z obecnym Employer Brandingiem i aktualnie używanymi kanałami komunikacji, zaproponujemy integrację strategii komunikacji z działaniami PR ukierunkowanymi na promowanie wizji Twojej firmy i jej rolę w rozwoju branży produkcyjnej i usług biznesowych w Polsce za pomocą Leadership PR - promowaniu liderów biznesu, wybranych najlepszych pracowników oraz usług świadczonych przez organizację:

 • Począwszy od roli kierownictwa najwyższego szczebla w zachęcaniu rozwoju biznesu w oparciu o wizję, nastawienie na klienta, innowacje technologiczne w organizacji i zaangażowanie w rozwój talentów;
 • Poprzez Liderów Zespołu/Managerów Operacyjnych - kluczowa rola doskonałości w produkcji lub świadczeniu usług, możliwość rozwoju zawodowego w organizacji, dobra atmosfera i praca zespołowa;
 • do Pracowników/Specjalistów reprezentujących selektywne, unikalne procesy- podkreślając zróżnicowany zakres obowiązków, ambicje zawodowe i jej wartość dostarczoną przez organizację Klientom.

Strategie rekrutacyjne

Każda strategia biznesowa, wszelkie plany projektowe oraz stosowane procedury są następstwem potencjału kadry pracowniczej, jej zaangażowania, motywacji i wzajemnych relacji.

Dlatego tak ważne dla biznesu jest precyzyjnie zaprojektowanie i umiejętne wdrażanie strategii HR, która będzie przyciągać, rozwijać, motywować i zatrzymywać właściwych ludzi w Twojej firmie.

Budowanie strategii HR powinno być ściśle powiązane ze strategią biznesową, która determinuje sposób działania organizacji na rynku oraz wyznacza jej cele i określa zasoby niezbędne do ich osiągnięcia. Strategia HR przede wszystkim musi nawiązywać do strategii organizacyjnej, która określa wymagany zakres wiedzy i umiejętności poszukiwanych przez firmę na rynku.

Oferujemy opracowanie strategii rekrutacyjnej i HR, co pozwoli na zrealizowanie długoterminowych celów związanych z Twoją działalnością biznesową. Recenzujemy i dostosowujemy strategię HR do wymogów biznesowych koncentrując się na aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi. Integrujemy wszystkie procesy HR dzięki usystematyzowanej i wyczerpującej taksonomii procesowej z obszaru zarządzania HR w sektorze usługz zgodnie z przyjętą strategią biznesową.

Wybierając strategię rekrutacyjną, należy mieć na uwadze przyszłe zmiany w środowisku biznesowym i umieć na nie reagować.

Czy jesteś na to gotowy? Zadaj sobie trzy podstawowe pytania:

Adaptive S.A.G. wesprze Cię we wprowadzeniu lub ulepszeniu Twojej strategii HR poprzez (1) uporządkowanie procesów HR, (2) wdrożenie bądź usprawnienie narzędzi HR, (3) zaprojektowanie systemu wynagradzania i motywacji oraz rozwiązań wpływających na rozwój zasobów ludzkich.

Proponujemy sprawdzone rozwiązania, które przyczyniają się do rzeczywistego wzrostu motywacji pracowników i poprawy wskaźnika retencji, co jest niezwykle istotne dla sektora usług biznesowych.