MENU

Transakcje Fuzji i Przejęć

Transakcje Fuzji i Przejęć
 

Wiele organizacji rośnie i będzie nadal szybko rosło poprzez proces fuzji i przejęć (Mergers & Acquisitions).

Specjaliści Adaptive S.A.G., to sprawdzeni doradcy w zakresie kompleksowego procesu fuzji i przejęć, tj.: wyboru podmiotów, przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wsparciu prawnym i księgowym w trakcie procesu. Pożądanym wynikiem projektów M&A jest poszerzenie działalności firmy, ale nowa jednostka biznesowa składająca się z wielu elementów, musi zostać scalona w jeden organizm.

ADAPTIVE pomaga w integracji zarówno procesów operacyjnych, propozycji synergii nowej organizacji, a także systemów wsparcia usług i działów wsparcia biznesu nowo utworzonej struktury (F&A, HR, IT, administracja itp.).

Specjaliści ds. usług transakcyjnych naszego Partnera bzinesowego oferują szeroki wachlarz usług w zakresie obsługi transakcji dla firm, dostawców i nabywców w transakcjach na rynkach publicznych i prywatnych, tj.:

  • Finansowe i podatkowe badanie środowiskowe dla kupującego i sprzedającego ("due diligence sprzedawcy");
  • Przygotowanie dokumentów transakcyjnych (zwiastuny, memoranda informacyjne, data roomy itp.);
  • Umowy zakupu/sprzedaży udziałów z uwzględnieniem aspektów finansowych i podatkowych;
  • Obsługa procedur zakończenia transakcji; Ustrukturyzowanie transakcji;
  • Przygotowanie i analiza biznesplanów, modeli finansowych i prognoz, w tym prognozy krótkoterminowych przepływów pieniężnych ;
  • Wycena spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena nabycia na potrzeby alokacji, wycena do celów testowania utraty wartości aktywów, wycena w celu wniesienia wkładu rzeczowego;
  • Niezależne opinie na temat uczciwości warunków finansowych transakcji ("opinie o uczciwości");
  • Optymalizacja kapitału obrotowego;
  • Niezależny przegląd biznesowy ("Independent Business Review—IBR") i uproszczony przegląd diagnostyczny ("Red-flag") dla banków lub innych podmiotów.