MENU

Zgodność & Systemy Kontroli Wewnętrznej

Zgodność & Systemy Kontroli Wewnętrznej
 

Przegląd i ocena systemu kontroli wewnętrznej

Przeprowadzamy ocenę istniejącej struktury kontroli wewnętrznej pod względami efektywności, kompletności oraz poprawności. W wyniku analizy przedstawiamy propozycje zmian w zakresie kontroli do wdrożenia od zaraz oraz listę rekomendowanych działań uzupełniających dla stwierdzonych braków lub nieścisłości. Wszystkie sugestie są tak skonstruowane, aby możne je było dopasować do obecnego kształtu Twojego przedsiębiorstwa. Na koniec sporządzamy raport podsumowujący cały proces, który potwierdza status zgodności lub niezgodności systemu kontroli.

Efektywność systemu kontroli wewnętrznej

Wartością dodaną dla biznesu jest zastosowanie innowacyjnych, efektywnych oraz pomagających zaoszczędzić czas metod kontroli wewnętrznej.

Adaptive S.A.G. może zaprojektować i wdrożyć efektywne systemy kontroli wewnętrznej w Twojej firmie. Ciągły audyt, samoocena — to inteligentne narzędzia, które pomogą zwiększyć efektywność i poprawność systemu jednocześnie optymalizując koszty przeprowadzenia kontroli. Zajmujemy się również audytami spoza obszaru finansów m.in. dla branży IT. Harmonizujemy procedury dokumentowania i archiwizacji, automatyzujemy procesy i poszczególne kroki kontroli wewnętrznej.