MENU

Zarządzanie Płynnością Finansową

Zarządzanie Płynnością Finansową
 

System finansowy , a w szczególności rachunek przepływów pieniężnych można porównać do krwi krążącej w organizmie. Dobrze funkcjonujący system finansowy (przewidywalny, płynny) jest gwarancją rozwoju przedsiębiorstwa.

Rozpoczynamy od przeprowadzenia oceny wydajności i poprawności systemów finansowych oraz finansowo-księgowych w Twoim przedsiębiorstwie. Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy przeprojektowanie procesu, skutkujące usprawnieniem sporządzania elementów sprawozdania finansowego, w szczególności rachunku przepływów pieniężnych. ADAPTIVE S.A.G. oferuje kompleksowe wsparcie między innymi w zakresie harmonizacji procesu pozyskiwania optymalnych źródeł zaopatrzenia (surowców i towarów), optymalizacji warunków kontraktu, systemu raportowania, automatyzacji procesów finansowo-księgowych, konsolidacji lub outsourcingu niektórych czynności procesowych.