MENU

Zarządzanie Zmianą w Organizacji

Zarządzanie Zmianą w Organizacji
 

Sukces programu Zarządzania Zmianą w Organizacji w dużym zakresie zależy od zmiany w sposobie komunikacji.

Głównym wyzwaniem w tego typu projektach to podejście pracowników. Podczas gdy czas zmian organizacyjnych jest mierzony w miesiącach, pracownikom może zająć lata, a nawet wieczność, by do tych zmian się ustosunkować. Często więc w obszarze transformacji biznesowej dochodzi do rozdźwięku między zmianą w zachowaniu jej uczestników, a oczekiwaniami ze strony menadżerów.

Wymogi Komunikacji i Zarządzania Zmianą wg Adaptive S.A.G.

DO KOGOCOKIEDYFORMATJAK CZĘSTO
Lokalne kierownictwo Cele programu
Ogólny plan projektu
Postęp projektu
3-6 m-cy przed realizacją
3-6 6 m-cy przed realizacją
Cotygodniowo / miesięcznie
Ogólny pakiet komunikacji
Karta projektu & komunikacja telefoniczna
Biuletyny informacyjne
3-6 6 m-cy przed realizacją
Cotygodniowo / miesięcznie
Cotygodniowo / miesięcznie
Pracownicy powiązani Cele programu
Indywidualny wpływ
Terminowość
Odprawa
Przynajmnie 2 m-ce przed tranzycją Ogólny pakiet komunikacji
Komunikacja bezpośrednia
Przynajmnie 2 m-ce przed tranzycją
Przynajmnie 2 m-ce przed tranzycją
Pozostali pracownicy Cele programu
Terminowość
Nowy model operacyjny
Zmiana zakresu obowiązków
Przynajmnie 2 m-ce przed tranzycją Ogólny pakiet komunikacji
Komunikacja bezpośrednia
Biuletyny informacyjne
Przynajmnie 2 m-ce przed tranzycją
Przynajmnie 2 m-ce przed tranzycją
Cotygodniowo / miesięcznie
Podmioty zewnętrzne Informacja o zmianach w procesie realizacji
Nowe dane kontaktowe
Obieg komunikacji
Zaraz przed fazą wejścia w życie Oficjalna komunikacja email od lokalnego kierownictwa
Wielokrotna komunikacja ze sprzedawcą indywidualnym
Zaraz przed fazą wejścia w życie

Tam gdzie potrzeba

Programy zarządzania zmianą w organizacji działają pod warunkiem, że: (1) Ludzie są świadomi co powinni robić i dlaczego; (2) Ludzie posiadają umiejętności i narzędzia do działania; (3) Ludzie biorą odpowiedzialność za pracę wg nowych standardów – widząc korzyści płynące z nich.