MENU

Zarządzanie Programami

Zarządzanie Programami
 

Model zarządzania programami wg Adaptive S.A.G.

Zarządzanie programem transformacji biznesowej to szereg kroków polegających na realizacji założonych działań w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Biuro Zarządzania Projektami (PMO)

ADAPTIVE S.A.G. oferuje metodologię zarządzania projektami (standardy w procesach, zarządzaniu
i strukturze raportowania), wspieraną przez Biuro Zarządzania Projektami odpowiedzialne
za planowanie i wprowadzanie strategii w życie, również w ramach bieżącej działalności firmy.

Nasi eksperci, doświadczeni w obszarze zarządzania projektami i programami, mogą zostać oddelegowani do pracy w biurze Klienta jako konsultanci świadczący usługi w zakresie przygotowywania procesów, monitorowania i pomiaru osiąganych wyników, jak i koordynacji nad innymi powiązanymi projektami.

Aktywności Biura Zarządzania Projektami:

  • Uzgodnienie i przygotowanie form raportowania
  • Zdefiniowanie ścieżki eskalacji w organizacji i w zarządzie CUW
  • Przygotowanie procesu raportowania postępów w projekcie tranzycji         
  • Monitorowanie wszelkich kwestii dotyczących programu, kontrola i eskalacja w razie potrzeby
  • Zaplanowanie i koordynacja działań w procesie przekazywania odpowiedzialności do CUW
  • Przygotowanie bazy danych do przechowywania i rejestrowania zmian w dokumentacji projektowej.

Zarządzanie Projektem, Biuro Zarządzania Projektami (PMO) i tymczasowe Zarządzanie Operacyjne

Dzisiejsze nowoczesne organizacje prowadzą dużą liczbę projektów symultanicznie i na różnych poziomach. Wdrożenie w organizacji procesu zarządzania projektami wraz ze wsparciem Biura Zarządzania Projektami, to konieczność by poradzić sobie z tak dużą skalą projektów i związanymi z tym aktywnościami.

ADAPTIVE S.A.G. również prowadzi projekty dla swoich Klientów. Metoda, którą stosujemy przynosi realne korzyści i trwałe rezultaty dla każdej organizacji. Pomagamy we wdrożeniu Biura Zarządzania Projektami odpowiedzialnego za metodologię i standardy projektu. Ustalamy priorytety, alokujemy zasoby, obsługujemy szablony dokumentacji i archiwizujemy wymagane materiały.

Dzięki skonsolidowanej informacji dotyczącej statusu projektu i jego postępu, jesteśmy w stanie oszacować narastające ryzyko i eskalować problemy zidentyfikowane i zaraportowane w trakcie realizacji projektu.

ADAPTIVE S.A.G. zapewnia doświadczoną kadrę Menadżerów Projektów jako tymczasowe źródło wsparcia przy realizacji projektów lub programów w imieniu Klienta.
To sprawdzone rozwiązanie na potrzeby zarządzania projektem Klienta – szybkie, elastyczne i efektywne z punktu widzenia kosztów.