MENU

Ocena Kompetencji i Możliwości

Ocena Kompetencji i Możliwości
 

Ocena kompetencji to określenie głównych kompetencji organizacji. Kompetencje brane pod uwagę dotyczą oceny stanowiska pracy, szkoleń, rekrutacji itp. Ocena kompetencji to proces pozwalający
na ewaluację i określenie mocnych stron każdego pracownika.

W trakcie procesu oceny kompetencji identyfikujemy i definiujemy następujące elementy: